Ở giữa “believe” là “lie” … (There is “lie” in “believe”…)

Có một dạo mình vẫn luôn không ngừng thắc mắc, rằng là rốt cuộc "niềm tin" của một người sẽ đáng giá bao nhiêu? Liệu rằng nó thực sự rẻ tới mức, có thể khiến nhiều người sẵn sàng từ bỏ niềm tin của một người dành cho mình sao? Hay nó thực sự quý …

Sau chia tay …

Một tuần trước, ngày 19 tháng 6 năm 2020. Vậy là đã hơn 5 tháng kể từ khi mối tình thứ hai của mình kết thúc. Trải qua hai năm rưỡi với mối tình đó, tuy tình cảm đọng lại chẳng thể sâu sắc như mối tình đầu tiên. Nhưng quả thật là mình đã …