Pineapple Teaaaaa

Pineapple Tea

Hello mọi ngườiiii

Đây chính là thế giới tự kỉ của mìnhhhhh. Nơi mà mọi người có thể sẽ nhìn thấy một con người trầm lắng hơn mình của mọi ngày …

Pineapple Tea chỉ đơn giản là mình thích thơm, ngon và đẹp, cũng như là mình thích uống trà, vậy thôi à ^^